Kategori: Mbajtëse të siguresave të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
    Diametri i brendshëm [ mm ] : 5.25, Diametri i jashtëm [ mm ] : 8.60, H.1 [ mm ] : 2.60
    Kategori: Mbajtëse të siguresave të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: