Motorino

Produktët në faqe:
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 5.4, Madhësi A [ mm ] : 92.00, Madhësi B [ mm ] : 48.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 4.0, Madhësi A [ mm ] : 89, Madhësi B [ mm ] : 48, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 6.6, Madhësi A [ mm ] : 92.00, Madhësi B [ mm ] : 47.00, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.8, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 53, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 10. 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : ACW
Kategori: Motorino Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.8, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 53.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 10, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : ACW, L.1 [ mm ] : 234.00, O.1 [ mm ] : 99.00, O.2 [ mm ] : 99.00, O.3 [ mm ] : 106.00, C.1 [ mm ] : 9.00, C.2 [ mm ] : 9.00, C.3 [ mm ] : 9.00
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.8, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 32, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9. 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : ACW
Kategori: Motorino Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.80, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 32.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : ACW, L.1 [ mm ] : 236.00, O.1 [ mm ] : 35.00, O.2 [ mm ] : 112.00, O.3 [ mm ] : 123.00, C.1 [ mm ] : 12.50, C.2 [ mm ] : 12.50, C.3 [ mm ] : 12.50
Kategori: Motorino Replacement for:
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.80, Madhësi A [ mm ] : 76.00, Madhësi B [ mm ] : 32, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 9. 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : ACW
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 5.4, Madhësi A [ mm ] : 89.00, Madhësi B [ mm ] : 48, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Motorino Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 6.50, Madhësi A [ mm ] : 115.00, Madhësi B [ mm ] : 20.00, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 11, Numri i dhëmbëve (përshtatet në) [ szt ] : 11, Numri i vrimëve në kokën [ szt ] : 3, Numri i vrimëve ndërprerë [ szt ] : 0, Rrotuluesi i motorinos : CW, L.1 [ mm ] : 410.00, O.1 [ mm ] : 127.00, O.2 [ mm ] : 127.00, O.3 [ mm ] : 127.00, C.1 [ mm ] : 15.50, C.2 [ mm ] : 15.50, C.3 [ mm ] : 15.50