Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 26.90, L. [ mm ] : 63.40, L.2 [ mm ] : 37.00
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 29.90, L. [ mm ] : 83.00, L.2 [ mm ] : 51.50
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 27.00, L. [ mm ] : 63.00, L.2 [ mm ] : 36.00
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
Diametri i jashtëm [ mm ] : 30.00, L. [ mm ] : 140.60
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
Diametri i jashtëm [ mm ] : 31.60, L. [ mm ] : 131.50, Thread. [ mm ] : M8
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Diametri i jashtëm [ mm ] : 22.12, L. [ mm ] : 52.20, L.2 [ mm ] : 38.00
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i jashtëm [ mm ] : 25.00, L. [ mm ] : 49.00, L.2 [ mm ] : 38.50
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Magneti Marelli
Diametri i jashtëm [ mm ] : 25.25, L. [ mm ] : 51.40, L.2 [ mm ] : 37.20
Kategori: Nuklet e automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Diametri i jashtëm [ mm ] : 24.50, O.D.2 [ mm ] : 21.10, L. [ mm ] : 44.30, L.2 [ mm ] : 31.60