Pjesë të tjera

Produktët në faqe:
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 18.00, O.D. [ mm ] : 27.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
I.D [ mm ] : 14.80, H. 1 [ mm ] : 8.00, H. 2 [ mm ] : 9.30, O.D [ mm ] : 32.00
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
Diametri i jashtëm : 28.00, Diametri i brendshëm : 11.80, H. : 7.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 11.00, T. [ mm ] : 8.2, O.D. [ mm ] : 28.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, T. [ mm ] : 8.30, O.D. [ mm ] : 30.10
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, T. [ mm ] : 8.30, O.D. [ mm ] : 32.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, T. [ mm ] : 8.60, O.D. [ mm ] : 32.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, T. [ mm ] : 8.50, O.D. [ mm ] : 32.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, T. [ mm ] : 8.80, O.D. [ mm ] : 32.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.40, T. [ mm ] : 9.00, O.D. [ mm ] : 32.20