On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Pjesë të tjera

Produktët në faqe:
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 18.00, O.D. [ mm ] : 27.20
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
I.D [ mm ] : 14.80, O.D [ mm ] : 32.00, H. 1 [ mm ] : 8.00, H. 2 [ mm ] : 9.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Hitachi
Diametri i brendshëm [ mm ] : 11.80, Diametri i jashtëm [ mm ] : 28.00, H. [ mm ] : 7.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 11.00, O.D. [ mm ] : 28.20, T. [ mm ] : 8.2
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, O.D. [ mm ] : 30.10, T. [ mm ] : 8.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.00, O.D. [ mm ] : 32.30, T. [ mm ] : 8.30
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.60
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.50
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.20, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 8.80
Kategori: Guarnicionë, zimmering dhe oring Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.40, O.D. [ mm ] : 32.20, T. [ mm ] : 9.00