On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Pjesë të tjera

Produktët në faqe:
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.0
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.2
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Fuqia : 1.6
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kW ] : 2.2
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12/24
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kW ] : 1.6, Fuqia : 1.6, Numri i dhëmbëve [ szt ] : 9, Rrotuluesi i motorinos : CW
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for:
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Universal