Pjesë të tjera

Produktët në faqe:
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Fuqia [ kW ] : 2.0, Tension [ V ] : 24
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Fuqia [ kW ] : 2.2, Tension [ V ] : 24
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12, Fuqia : 1.6
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Fuqia [ kW ] : 2.2, Tension [ V ] : 24
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Tension [ V ] : 12/24
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Iskra / Letrika
Fuqia [ kW ] : 1.6, Tension [ V ] : 12, Numri i dhëmbëve : 9, Rrotuluesi i motorinos : CW, Tension [ V ] : 12, Fuqia : 1.6
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for:
Kategori: Pjesë të tjera Replacement for: Universal