Gjetur nga BOSCH 1125500518
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
Gjetur nga CARGO 139656
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 125.40, H. 1 [ mm ] : 30.00, O.1 [ mm ] : 63.60, O.2 [ mm ] : 54.40, O.3 [ mm ] : 73.75
Gjetur nga IKA 1.3662.0
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
Gjetur nga BOSCH 1125500108
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.70, H. 1 [ mm ] : 48.00, O.1 [ mm ] : 61.60, O.2 [ mm ] : 69.50, O.3 [ mm ] : 46.80
Gjetur nga BOSCH 1125500519
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 51.50
Gjetur nga CQ CQ1110055
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.60, H. 1 [ mm ] : 30.80, O.1 [ mm ] : 63.40, O.2 [ mm ] : 54.60, O.3 [ mm ] : 75.95
Gjetur nga WOODAUTO EC41031
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 47.60, O.1 [ mm ] : 74.20, O.2 [ mm ] : 64.30, O.3 [ mm ] : 58.80
Gjetur nga CARGO 234150
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 38.30, O.1 [ mm ] : 63.70, O.2 [ mm ] : 52.90, O.3 [ mm ] : 74.00
Gjetur nga MERCEDES 0001544504
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.40, H. 1 [ mm ] : 36.10, O.1 [ mm ] : 63.00, O.2 [ mm ] : 54.10, O.3 [ mm ] : 73.10
Gjetur nga WOODAUTO EC41034
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 127.00, H. 1 [ mm ] : 85.60, O.1 [ mm ] : 73.90, O.2 [ mm ] : 63.60, O.3 [ mm ] : 53.40