Gjetur nga CARGO 136705
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 122.00, H. 1 [ mm ] : 39.70, O.1 [ mm ] : 60.80, O.2 [ mm ] : 68.60, O.3 [ mm ] : 46.10
Gjetur nga IKA 1.3662.0
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 120.00, H. 1 [ mm ] : 50.00, O.1 [ mm ] : 61.70, O.2 [ mm ] : 47.00, O.3 [ mm ] : 69.60
Gjetur nga CARGO 136395
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 51.50
Gjetur nga CARGO 233653
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 127.00, H. 1 [ mm ] : 85.60, O.1 [ mm ] : 73.90, O.2 [ mm ] : 63.60, O.3 [ mm ] : 53.40
Gjetur nga AS-PL UD10936APC
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 135.20, H. 1 [ mm ] : 30.00, O.1 [ mm ] : 108.00, O.2 [ mm ] : 123.20, O.3 [ mm ] : 65.80
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 137.20, H. 1 [ mm ] : 61.50, O.1 [ mm ] : 64.00, O.2 [ mm ] : 53.60, O.3 [ mm ] : 74.40
Gjetur nga CARGO 136833
Kategori: Plastike Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 139.00, H. 1 [ mm ] : 50.80, O.1 [ mm ] : 68.00, O.2 [ mm ] : 68.00, O.3 [ mm ] : 67.00
Gjetur nga CARGO 236529
Kategori: Plastike Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 136.50, H. 1 [ mm ] : 34.00, O.1 [ mm ] : 62.70, O.2 [ mm ] : 52.70, O.3 [ mm ] : 73.00
Gjetur nga CARGO 136484
Kategori: Plastike Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 117.00, H. 1 [ mm ] : 50.50
Gjetur nga CARGO 136596
Kategori: Plastike Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 121.50, H. 1 [ mm ] : 44.00, O.1 [ mm ] : 93.20, O.2 [ mm ] : 85.70, O.3 [ mm ] : 112.70