On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Pulexha të makinave të rrymës së alternuar

Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Gjerësi [ mm ] : 41.60, L. 2 [ mm ] : 18.00, Numri i kanaleve [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 55.70, Gjerësi [ mm ] : 37.20, L. 2 [ mm ] : 17.60, Numri i kanaleve [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Gjerësi [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 18.60, Numri i kanaleve [ qty ] : 5, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Gjerësi [ mm ] : 37.40, L. 2 [ mm ] : 5.20, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 55.60, Gjerësi [ mm ] : 35.70, L. 2 [ mm ] : 4.90, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 55.60, Gjerësi [ mm ] : 36.50, L. 2 [ mm ] : 5.30, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Gjerësi [ mm ] : 41.80, L. 2 [ mm ] : 15.20, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 55.50, Gjerësi [ mm ] : 38.30, L. 2 [ mm ] : 14.60, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17, Diametri i rrotës [ mm ] : 56, Gjerësi [ mm ] : 38, Numri i kanaleve [ qty ] : 6
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Gjerësi [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 14.80, Numri i kanaleve [ qty ] : 6, Thread size [ mm ] : M16x1.5