Pulexha të makinave të rrymës së alternuar

Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 41.60, L. 2 [ mm ] : 18.00, Numri i kanaleve : 5, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 55.70, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 37.20, L. 2 [ mm ] : 17.60, Numri i kanaleve : 5, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 18.60, Numri i kanaleve : 5, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 37.40, L. 2 [ mm ] : 5.20, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 55.60, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 35.70, L. 2 [ mm ] : 4.90, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 55.60, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 36.50, L. 2 [ mm ] : 5.30, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 41.80, L. 2 [ mm ] : 15.20, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 55.50, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 38.30, L. 2 [ mm ] : 14.60, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16X1.5
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17, Gjerësi [ mm ] : 38, Numri i kanaleve : 6
Kategori: Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Diametri i rrotës [ mm ] : 56.00, Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 17.00, Gjerësi [ mm ] : 43.00, L. 2 [ mm ] : 14.80, Numri i kanaleve : 6, Thread size : M16x1.5