Kategori: Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Prestolite
  L. [ mm ] : 7.50, O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00
  Kategori: Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Prestolite
  L. [ mm ] : 7.50, O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00
  Kategori: Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Prestolite
  L. [ mm ] : 7.50, O.D. [ mm ] : 18.20, T. [ mm ] : 4.00
  Kategori: Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
  O.D. [ mm ] : 12.00, W. [ mm ] : 5.00, T. [ mm ] : 4.00
  Kategori: Reduktore rotori të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
  O.D. [ mm ] : 12.00, W. [ mm ] : 5.00, T. [ mm ] : 3.00