Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D.1 [ mm ] : 10.30, O.D.1 [ mm ] : 16.00, H.1 [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: