Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 10.30, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 10.30, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  I.D. [ mm ] : 10.30, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.50
  Kategori: Rondele izoluese e automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: