On April 20th and 22nd 2019 the Sales Department and the Warehouse will be closed. The orders will be processed from April 23th 2019.
    Kategori: Rondele të furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 5.30, O.D.1 [ mm ] : 9.90, H.1 [ mm ] : 0.80
    Kategori: Rondele të furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 5.60, O.D.1 [ mm ] : 8.40, H.1 [ mm ] : 1.50
    Kategori: Rondele të furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: