Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 27.00, I.D. [ mm ] : 20.50
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.15, T. [ mm ] : 2.00, O.D. [ mm ] : 25.80
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
T. [ mm ] : 0.20, O.D. [ mm ] : 36.40, I.D. [ mm ] : 31.20
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 6.90, H. [ mm ] : 1.30
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 18.20, H. [ mm ] : 5.70
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
T. [ mm ] : 1.70 , O.D. [ mm ] : 9.70 , I.D. [ mm ] : 6.40
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
T. [ mm ] : 1.40 , O.D. [ mm ] : 7.90 , I.D. [ mm ] : 5.20
Kategori: Rondele të kapakëve të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 17.10 , H. 1 [ mm ] : 1.70 , I.D. [ mm ] : 8.90 , H. [ mm ] : 7.70