Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.50, O.D. [ mm ] : 27.00, T. [ mm ] : 1.00
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.15, O.D. [ mm ] : 25.80, T. [ mm ] : 2.00
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D. [ mm ] : 31.20, O.D. [ mm ] : 36.40, T. [ mm ] : 0.20
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 6.90, H. [ mm ] : 1.30
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 18.20, H. [ mm ] : 5.70
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D. [ mm ] : 5.20, O.D. [ mm ] : 7.90 , T. [ mm ] : 1.40
Kategori: Rondele të kapakut të pasëm të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D. [ mm ] : 8.90, O.D. [ mm ] : 17.10, T. [ mm ] : 1.70