Kategori: Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    O.D.1 [ mm ] : 63.50, H.1 [ mm ] : 0.40
    Kategori: Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 27.50, O.D.1 [ mm ] : 45.10, H.1 [ mm ] : 4.90
    Kategori: Rondele të kokëzave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 6.50 , O.D.1 [ mm ] : 10.60 , H.1 [ mm ] : 2.20