Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.50, I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.50, I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.50, I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.70, I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.70, I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. : 0.70, I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00