Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 24.50, T. [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70
Kategori: Rondele të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 12.00, O.D. [ mm ] : 16.00, T. [ mm ] : 0.70