Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i brendshëm [ mm ] : 9.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 12.70, T.1 [ mm ] : 0.50
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.10, O.D.1 [ mm ] : 10.40, H.1 [ mm ] : 0.40
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
W. [ mm ] : 2.50, Thread. [ mm ] : M8x1.25
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
Kategori: Rondele të vidhave të automateve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso