Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.00, O.D.1 [ mm ] : 29.00, H.1 [ mm ] : 1.30
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.20, O.D.1 [ mm ] : 33.40, O.D. 1 [ mm ] : 47.00, H.1 [ mm ] : 11.00
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.20, O.D.1 [ mm ] : 47.00, H.1 [ mm ] : 2.40
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 23.20, O.D.1 [ mm ] : 38.80, H.1 [ mm ] : 2.40
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
O.D.1 [ mm ] : 15.50, H.1 [ mm ] : 1.00
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 20.20, O.D.1 [ mm ] : 36.20, H.1 [ mm ] : 6.50
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 20.20, O.D.1 [ mm ] : 36.20, H.1 [ mm ] : 6.50
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 20.20, Diametri i brendshëm [ mm ] : 20.20, O.D.1 [ mm ] : 36.20, H.1 [ mm ] : 6.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 36.20, H.1 [ mm ] : 6.60
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 26.00 , O.D. 1 [ mm ] : 20.00 , H.1 [ mm ] : 3.40
Kategori: Rondele të xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.50 , O.D.1 [ mm ] : 23.10 , H.1 [ mm ] : 4.50