Kategori: Rondele të zgjedhës së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
    I.D. [ mm ] : 7.90, O.D. [ mm ] : 18.30, T. [ mm ] : 1.50
    Kategori: Rondele të zgjedhës së makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: