Kategori: Rondelet e bllokadës së kushinetës së makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
    I.D.1 [ mm ] : 4.50, O.D.1 [ mm ] : 7.80, H.1 [ mm ] : 0.50
    Kategori: Rondelet e bllokadës së kushinetës së makinës së rrymës së alternuar Replacement for: