Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 17.20, I.D. [ mm ] : 10.46, H. [ mm ] : 1
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 17.20, I.D. [ mm ] : 10.46, H. [ mm ] : 1
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 17.20, I.D. [ mm ] : 10.46, H. [ mm ] : 1
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 19.30, T. [ mm ] : 1.20, I.D. [ mm ] : 10.34
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 0.80, O.D. [ mm ] : 17.10, I.D. [ mm ] : 10.34
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.00, O.D. [ mm ] : 19.36, I.D. [ mm ] : 12.80
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 0.85, O.D. [ mm ] : 19.22, I.D. [ mm ] : 10.40
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.75, O.D. [ mm ] : 24.15, I.D. [ mm ] : 10.30
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.75, O.D. [ mm ] : 24.15, I.D. [ mm ] : 10.30
Kategori: Rondelet e induktit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
T. [ mm ] : 1.75, O.D. [ mm ] : 24.15, I.D. [ mm ] : 10.30