On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
    Kategori: Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
    I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 12.00, T. [ mm ] : 1.30
    Kategori: Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
    I.D [ mm ] : 5.40, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
    Kategori: Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar Replacement for: