Kategori: Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
    I.D [ mm ] : 5.50, T. [ mm ] : 1.30, O.D [ mm ] : 12.00
    Kategori: Rondelet e kapakut të makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
    I.D [ mm ] : 5.40, T. [ mm ] : 1.00, O.D [ mm ] : 10.00