Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Universal
  I.D [ mm ] : 5.50, O.D [ mm ] : 10.00, T. [ mm ] : 1.00
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
  Kategori: Rondelet e morseterisë së makinës së rrymës së alternuar Replacement for: