Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar

  Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 55.50, Diametri i rrotës [ mm ] : 78.60, Gjerësi [ mm ] : 35.00, Numri i kanaleve [ qty ] : 18
  Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Replacement for: Ford
  Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] : 55.5, Diametri i rrotës [ mm ] : 72.40, Gjerësi [ mm ] : 35.00, Numri i kanaleve [ qty ] : 18
  Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Replacement for: Ford
  Kategori: Rripat e pulexhave tëmakinave të rrymës së alternuar Replacement for: