Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 4.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 7.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 5.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 6.40
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Denso
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 8.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 6.00
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Diametri i jashtëm [ mm ] : 8.70
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Kategori: Sferat e makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: