Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
    T. [ mm ] : 0.52, Diametri i jashtëm [ mm ] : 6.85
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
    T. [ mm ] : 1.95, Diametri i jashtëm [ mm ] : 20.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 16.40