On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
    Diametri i jashtëm [ mm ] : 6.85, T. [ mm ] : 0.52
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
    Diametri i brendshëm [ mm ] : 16.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 20.30, T. [ mm ] : 1.95
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: