Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
    Diametri i jashtëm [ mm ] : 6.85, H.1 [ mm ] : 0.52
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for:
    Diametri i brendshëm [ mm ] : 16.40, Diametri i jashtëm [ mm ] : 20.30, H.1 [ mm ] : 1.95
    Kategori: Siguresa të daljeve të automatit të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: