Stator i makinës së rrymës së alternuar

Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Diametri i brendshëm [ mm ] : 103.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 142.10, O.D. 2 [ mm ] : 134.00, O.D. 1 [ mm ] : 129.00, Hc [ mm ] : 55.50, H. [ mm ] : 28.40, H. 2 [ mm ] : 30.50, No. of leads [ qty ] : 4
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 80, Diametri i brendshëm [ mm ] : 104.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 142.00, O.D. 2 [ mm ] : 135.70, O.D. 1 [ mm ] : 128.00, Hc [ mm ] : 56.00, H. [ mm ] : 28.50, H. 2 [ mm ] : 29.10, No. of leads [ qty ] : 4
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 55, Diametri i brendshëm [ mm ] : 89.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 125.00, O.D. 2 [ mm ] : 118.00, O.D. 1 [ mm ] : 109.50, Hc [ mm ] : 53.00, H. [ mm ] : 23.50, H. 2 [ mm ] : 25.10, No. of leads [ qty ] : 3
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 55, Diametri i brendshëm [ mm ] : 100.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 137.90, O.D. 2 [ mm ] : 130.00, O.D. 1 [ mm ] : 121.70, Hc [ mm ] : 53.80, H. [ mm ] : 23.40, H. 2 [ mm ] : 25.20, No. of leads [ qty ] : 4
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 55, Diametri i brendshëm [ mm ] : 101.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 138.00, O.D. 1 [ mm ] : 122.00, Hc [ mm ] : 51.80, H. [ mm ] : 23.40, H. 2 [ mm ] : 25.80, No. of leads [ qty ] : 4
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 70, Diametri i brendshëm [ mm ] : 89.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 125.00, O.D. 2 [ mm ] : 118.20, O.D. 1 [ mm ] : 109.50, Hc [ mm ] : 52.80, H. [ mm ] : 25.40, H. 2 [ mm ] : 23.40, No. of leads [ qty ] : 3
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 140, Diametri i brendshëm [ mm ] : 126.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 165.80, O.D. 1 [ mm ] : 153.00, Hc [ mm ] : 84.90, H. [ mm ] : 44.20, No. of leads [ qty ] : 12
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Intensitet [ A ] : 45, Diametri i brendshëm [ mm ] : 89.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 125.00, O.D. 2 [ mm ] : 120.40, O.D. 1 [ mm ] : 112.30, Hc [ mm ] : 52.70, H. [ mm ] : 23.50, H. 2 [ mm ] : 25.00, No. of leads [ qty ] : 3
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 90, Diametri i brendshëm [ mm ] : 94.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 125.10, O.D. 1 [ mm ] : 116.00, Hc [ mm ] : 64.20, H. [ mm ] : 32.20, No. of leads [ qty ] : 6
Kategori: Stator i makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 90, Diametri i brendshëm [ mm ] : 94.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 125.10, O.D. 1 [ mm ] : 116.60, Hc [ mm ] : 65.70, H. [ mm ] : 32.70, No. of leads [ qty ] : 6