Statorët e makinave të rrymës së vazhduar

  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  I.D. [ mm ] : 22.10, H. [ mm ] : 53.00, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës [ mm ] : 75.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  H. [ mm ] : 52.00, Numri i paretëve : 29, Diametri i rotorës [ mm ] : 74.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  I.D. [ mm ] : 18.80, H. [ mm ] : 42.00, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës [ mm ] : 69.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  I.D. [ mm ] : 12.00, H. [ mm ] : 35.60, Numri i paretëve : 19, Diametri i rotorës [ mm ] : 49.00
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  I.D. [ mm ] : 12.00, H. [ mm ] : 42.70, Diametri i rotorës [ mm ] : 48.40
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Elmot
  I.D. [ mm ] : 17.00, H. [ mm ] : 43.00, Numri i paretëve : 27, Diametri i rotorës [ mm ] : 45.50
  Kategori: Statorët e makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Elmot
  I.D. [ mm ] : 17.00, H. [ mm ] : 42.70, Numri i paretëve : 33, Diametri i rotorës [ mm ] : 45.60