Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, H. [ mm ] : 34.00
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 11.80, L. [ mm ] : 23.00
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
O.D. [ mm ] : 12.00, L. [ mm ] : 30.00
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ika
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40
Kategori: Sustat e furçave të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
H. [ mm ] : 12.15, L. [ mm ] : 20.40