Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar

Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.00, O.D. [ mm ] : 11.90, H. [ mm ] : 39.50
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 25.80, L. [ mm ] : 51.80
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 16.80, H. [ mm ] : 10.30, L. [ mm ] : 32.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 16.80, H. [ mm ] : 10.30, L. [ mm ] : 32.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
O.D. [ mm ] : 16.80, H. [ mm ] : 10.30, L. [ mm ] : 32.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Ika
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 26.00
Kategori: Sustat e furçëmbajtësve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
O.D. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 26.00