Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 108.60
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 19.30, L. [ mm ] : 24.00, W. [ mm ] : 2.00, I.D. [ mm ] : 14.80
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 19.30, L. [ mm ] : 24.00, W. [ mm ] : 2.00, I.D. [ mm ] : 14.80
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
O.D. [ mm ] : 19.30, L. [ mm ] : 24.00, W. [ mm ] : 2.00, I.D. [ mm ] : 14.80
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Magneton