On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 108.60
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
H.1 [ mm ] : 27.00, W. [ mm ] : 26.00, L. [ mm ] : 39.20
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W. [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W. [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
I.D. [ mm ] : 14.80, O.D.1 [ mm ] : 19.30, W. [ mm ] : 2.00, L. [ mm ] : 24.00
Kategori: Sustat e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Magneton