Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar

    Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    Intensitet [ Amp ] : 190, Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 107.90, Hc [ mm ] : 106.00, No. of leads : 6
    Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    Intensitet [ Amp ] : 190, Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 107.60, No. of leads : 6