Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar

  Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
  Tension [ V ] : 12, Intensitet [ Amp ] : 190, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 107.90, Hc [ mm ] : 106.00, No. of leads : 6
  Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
  Tension [ V ] : 12, Intensitet [ Amp ] : 190, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 107.60, No. of leads : 6
  Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
  Tension [ V ] : 12, Intensitet [ Amp ] : 190Amp, Diametri i jashtëm [ mm ] : 180.70 , Diametri i brendshëm [ mm ] : 99.10 , No. of leads : 3
  Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for:
  Tension [ V ] : 12, Intensitet [ Amp ] : 190, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, Diametri i brendshëm [ mm ] : 109.70, H. [ mm ] : 116.70, No. of leads : 6