Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar

    Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 190, Diametri i brendshëm [ mm ] : 111.20, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, H.3 [ mm ] : 116.00, No. of leads [ qty ] : 6
    Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: Delco
    Tension [ V ] : 12, Intensitet [ A ] : 190, Diametri i brendshëm [ mm ] : 107.60, Diametri i jashtëm [ mm ] : 168.30, No. of leads [ qty ] : 6
    Kategori: Të përparme me bobinën e makinës së rrymës së alternuar Replacement for: