Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 14.65
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 29.50, L. [ mm ] : 44.90
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread L. [ mm ] : 7.50, Thread [ mm ] : M5x0.8, L. [ mm ] : 15.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 7.50, L. [ mm ] : 15.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
O.D. [ mm ] : 7.90, Thread [ mm ] : M5x0.8, k. [ mm ] : 5.50, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 8.60, m. : S8, b. [ mm ] : 9.00, L. [ mm ] : 14.30, L. [ mm ] : 14.40
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Thread [ mm ] : M4x0.7, k. [ mm ] : 3.10, O.D. [ mm ] : 8.50, m. : PH2, b. [ mm ] : 12.30, L. [ mm ] : 15.10, d.2. [ mm ] : 2.80
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Thread [ mm ] : M4x0.7 , Thread L. [ mm ] : 9.80, L. [ mm ] : 13.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 9.40, L. [ mm ] : 14.70