On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 14.65, Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 11.00
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 44.90, Thread [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 29.50
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.30, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 7.50
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.30, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 7.50
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Delco
L. [ mm ] : 14.30, L. [ mm ] : 14.40, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread [ mm ] : M5x0.8, O.D. [ mm ] : 7.90, Thread L. [ mm ] : 8.60, b.1 [ mm ] : 9.00, k.1 [ mm ] : 5.50, m.1 : S8
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 15.10, Thread [ mm ] : M4x0.7, O.D. [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 12.30, d.2 [ mm ] : 2.80, k.1 [ mm ] : 3.10, m.1 : PH2
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
L. [ mm ] : 13.30 , Thread [ mm ] : M4x0.7 , Thread L. [ mm ] : 9.80
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
L. [ mm ] : 14.70, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 9.40