Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 11.00, L. [ mm ] : 14.65
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread [ mm ] : M10x1.5, Thread L. [ mm ] : 29.50, L. [ mm ] : 44.90
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread L. [ mm ] : 7.50, Thread [ mm ] : M5x0.8, L. [ mm ] : 15.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Thread L. [ mm ] : 7.50, Thread [ mm ] : M5x0.8, L. [ mm ] : 15.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.30, Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 7.50
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Thread [ mm ] : M4x0.7, Thread L. [ mm ] : 10.00, L. [ mm ] : 15.10
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Hitachi
Thread [ mm ] : M4x0.7 , Thread L. [ mm ] : 9.80, L. [ mm ] : 13.30
Kategori: Vidha furçëmbajtësash të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Mitsubishi
Thread [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 9.40, L. [ mm ] : 14.70