Gjetur nga BOSCH 1003421008
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 30.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.80, b.1 [ mm ] : 14.20, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Gjetur nga AS-PL UD40262SP
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 34.70, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 17.70, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : T20
Gjetur nga BOSCH 2914551013
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 15.50, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.00, b.1 [ mm ] : 12.00, k.1 [ mm ] : 3.40, m.1 : S8
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 15.50, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.60
Gjetur nga BOSCH 1003421008
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00
Gjetur nga BOSCH 1003421008
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 33.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 11.00
Gjetur nga BOSCH 1003421008
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 33.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.50, b.1 [ mm ] : 11.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T25
Gjetur nga CARGO 231874
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 40.00, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 8.60, b.1 [ mm ] : 13.40, d.2 [ mm ] : 4.40, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : T25
Gjetur nga CARGO 231874
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10
Gjetur nga CARGO 231874
Kategori: Vidha të automatëve të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 40.00, Thread. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 10.00