On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
    Kategori: Vidha të boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Valeo
    L. [ mm ] : 24.70, d. [ mm ] : M8x1.25, O.D. [ mm ] : 15.40, Thread L. [ mm ] : 18.40 , k.1 [ mm ] : 6.70, m.1 : T30
    Kategori: Vidha të boshtit të freksionit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: