Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Lidhjet e xhuntove të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 41.50, L. [ mm ] : 90.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 8.30, W. [ mm ] : 37.90, L. [ mm ] : 103.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 8.20, W. [ mm ] : 38.40, L. [ mm ] : 119.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.70, W. [ mm ] : 55.00, L. [ mm ] : 110.50
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 46.10, L. [ mm ] : 99.00