Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 89.50, I.D. [ mm ] : 44.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
ID 1 [ mm ] : 37.20, L.1 [ mm ] : 102.70, I.D. [ mm ] : 8.30
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 111.00, I.D. [ mm ] : 55.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
H. [ mm ] : 12.70, L. [ mm ] : 81.80, I.D. [ mm ] : 31.20, O.D. [ mm ] : 46.70
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 90.00, W. [ mm ] : 51.30, I.D. [ mm ] : 41.30