On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).

Vidha të makinave të rrymës së vazhduar

Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Ford
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 41.50, L. [ mm ] : 90.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 8.30, W. [ mm ] : 37.90, L. [ mm ] : 103.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 8.20, W. [ mm ] : 38.40, L. [ mm ] : 119.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
I.D. [ mm ] : 10.70, W. [ mm ] : 55.00, L. [ mm ] : 110.50
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 46.10, L. [ mm ] : 99.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 31.20, L. [ mm ] : 82.20
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 50.00, L. [ mm ] : 107.00
Kategori: Vidha të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
W. [ mm ] : 41.00, L. [ mm ] : 90.50