Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
k. [ mm ] : 4.15, m. : S8, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 5.60, L. [ mm ] : 20.00, d.2 [ mm ] : 4.00, Thread L. [ mm ] : 6.00, Thread L.1 [ mm ] : 5.60, O.D. [ mm ] : 7.90, L. [ mm ] : 20.35, Thread. [ mm ] : M5x0.8
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated