Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
L. [ mm ] : 20.00, L. [ mm ] : 20.35, Thread. [ mm ] : M5x0.8, d. [ mm ] : M5x0.8, Thread L. [ mm ] : 6.00, O.D. [ mm ] : 7.90, Thread L. [ mm ] : 5.60, Thread L.1 [ mm ] : 5.60, d.2 [ mm ] : 4.00, k.1 [ mm ] : 4.15, m.1 : S8
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M12, Terminal 31. : M10 insulated
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Kategori: Vidha xhunto të makinave të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Terminal 30. : M10, Terminal 31. : M10 insulated