Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : 1/2''-26, Thread L. [ mm ] : 18.00, L. [ mm ] : 40.00
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Iskra / Letrika
d.2 [ mm ] : 7.80, D. [ mm ] : 12.80, m : S13, k. [ mm ] : 5.90, b. [ mm ] : 10.00, d. [ mm ] : M8x1.25, L. [ mm ] : 42.60
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 23.00, L. [ mm ] : 55.40
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 18.80, L. [ mm ] : 58.90
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 23.20 , L. [ mm ] : 55.40
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 12.70 , L. [ mm ] : 43.00
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M6x1.0, Thread L. [ mm ] : 20.80 , L. [ mm ] : 41.10
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 16.10 , L. [ mm ] : 40.10
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
Thread L. [ mm ] : 15.80, d. [ mm ] : M8x1.25, L. [ mm ] : 51.00
Kategori: Vidha xhuntosh të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
d. [ mm ] : M8x1.25, Thread L. [ mm ] : 13.60, L. [ mm ] : 42.90