Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  k. [ mm ] : 2.40, m : T15, Thread L. 1 [ mm ] : 11.10, O.D. [ mm ] : 6.60, L. [ mm ] : 19.80
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  k. [ mm ] : 3.45, m : T15, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60, O.D. [ mm ] : 9.85, L. [ mm ] : 20.00
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  Thread L. 1 [ mm ] : 14.60, L. [ mm ] : 20.00
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  Thread L. 1 [ mm ] : 14.60, L. [ mm ] : 20.00
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
  Thread [ mm ] : M4x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 12.20, L. [ mm ] : 29.00