On November 12th, 2018 (Monday) the company will be closed. All B2B orders will be processed from 13.11.2018 (Tuesday).
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 19.80, O.D. [ mm ] : 6.60, Thread L. 1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, O.D. [ mm ] : 9.85, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
  L. [ mm ] : 29.00, d. [ mm ] : M4x0.7, Thread L. 1 [ mm ] : 12.20
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: