Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 19.80, Thread L. 1 [ mm ] : 11.10
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for: Bosch
  L. [ mm ] : 20.00, Thread L. 1 [ mm ] : 14.60
  Kategori: Vidhat e kapakëve të makinës të rrymës së alternuar Replacement for:
  L. [ mm ] : 29.00, Thread [ mm ] : M4x0.8, Thread L. 1 [ mm ] : 12.20