On April 20th and 22nd 2019 the Sales Department and the Warehouse will be closed. The orders will be processed from April 23th 2019.
  Kategori: Vidhat e lidhëseve u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
  L.1 [ mm ] : 65.40, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 7.10, d.2 [ mm ] : 5.90, k.1 [ mm ] : 3.20, m.1 : FD5.5
  Kategori: Vidhat e lidhëseve u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  L. [ mm ] : 10.70, Thread. [ mm ] : M4x0,7, Thread L. [ mm ] : 8.00
  Kategori: Vidhat e lidhëseve u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for:
  Kategori: Vidhat e lidhëseve u të lëvizshme të automatit të makinës së rrymës së vazhduar Replacement for: