Zgjedha dhe pështjella e eksitimit

Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.0, H. [ mm ] : 120.50, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.00, H. [ mm ] : 127.60, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 6.6, H. [ mm ] : 133.25, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.7, H. [ mm ] : 113.50, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjellat e eksitimit e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.2, H. [ mm ] : 83.09, Brush gear: : w/o
Kategori: Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.2, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.00, H. [ mm ] : 115.00, Rotation : CW, Brush holder : SBH0010, Brush gear: : BSX151
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Pështjella me furçëmbajtëse të makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 110.00, H. [ mm ] : 139.40, Rotation : CW, Brush gear: : UD43924SB
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 79.00, H. [ mm ] : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With