Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar

Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : ACW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.20, H. [ mm ] : 124.60, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 79.00, H. [ mm ] : 135.00, Rotation : CW, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 79.50, H. [ mm ] : 135.00, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.25, H. [ mm ] : 124.65, Brush gear: : w/o, Magnets : With
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 1.1, Diametri i jashtëm [ mm ] : 70.40, H. [ mm ] : 108.50, Rotation : ACW
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 74.30, H. [ mm ] : 120.00, Rotation : ACW
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, I.D.1 [ mm ] : 70.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 74.00, H. [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Diametri i jashtëm [ mm ] : 74.50, H. [ mm ] : 98.50, Rotation : ACW
Kategori: Zgjedha me manjete e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 78.40, H. [ mm ] : 124.60, Magnets : With