Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar

Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.3, Diametri i jashtëm [ mm ] : 85.70, H. [ mm ] : 96.50
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 5.5, I.D.1 [ mm ] : 91.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 95.00, H. [ mm ] : 126.00, Rotation : CW
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Diametri i jashtëm [ mm ] : 109.40, H. [ mm ] : 126.20, L. [ mm ] : 59.70, Rotation : CW, d. [ mm ] : 34.70
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 4.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 115.00, H. [ mm ] : 142.00, H.2 [ mm ] : 134.50, Rotation : CW
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 12, Fuqia [ kw ] : 2.2, Diametri i jashtëm [ mm ] : 93.20, L. [ mm ] : 82.50, Rotation : CW
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 116.00, L. [ mm ] : 176.00
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Diametri i jashtëm [ mm ] : 116.00, L. [ mm ] : 150.00
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for: Bosch
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 9, Diametri i jashtëm [ mm ] : 150.50, H. [ mm ] : 192.00, H.2 [ mm ] : 140.00, Rotation : CW
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for:
Tension [ V ] : 24, Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 3.2, Fuqia [ kw ] : 3.2, I.D.1 [ mm ] : 97.90, I.D.1 [ mm ] : 97.90, Diametri i jashtëm [ mm ] : 114.00, Diametri i jashtëm [ mm ] : 114.00, O.D.2 [ mm ] : 105.00, H. [ mm ] : 116.60, H.2 [ mm ] : 109.00, H. [ mm ] : 116.60, L. [ mm ] : 143.00, H.2 [ mm ] : 109.00
Kategori: Zgjedha me pështjella e makinës të rrymës së vazhduar Replacement for:
Tension [ V ] : 24, Fuqia [ kw ] : 6.00, I.D.1 [ mm ] : 97.50, Diametri i jashtëm [ mm ] : 109.50, H. [ mm ] : 126.00, H.2 [ mm ] : 118.00, L. [ mm ] : 162.00