AFP3050(INA)

Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar

AS index: AFP3050(INA)

EAN: 5902129090021

Brand new INA Alternator freewheel pulley

Product type: Të reja

PREMIUM LINE

Producer: Ina

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Pulexhë e ngadalshme e makinës së rrymës së alternuar
Diametri i vrimës së boshtes [ mm ] 17.00
Diametri i rrotës [ mm ] 52.60
Gjerësi [ mm ] 36.80
L.2 [ mm ] 8.80
Numri i kanaleve [ qty ] 6
d. [ mm ] m16x1.5

Numri i referimit (6)

Përdorimët
VALEO