ARE3200P

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARE3200P

Brand new AS-PL Alternator regulator

PREMIUM LINE

Prodhues: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product features:

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Protocol LIN
I.D. 57
Speed [ bps ] 9600 bps

Numri i referimit (2)

Përdorimët
VALEO
VW