ARE5137S

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARE5137S

Brand new AS-PL Alternator regulator

STANDARD LINE

Prodhues: AS-PL

Replacement for: Mitsubishi

Product features:

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
MITSUBISHI