ARE6153S

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARE6153S

EAN: 5902129074762

Brand new AS-PL Alternator regulator

Product type: Brand new

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Denso

Product status: Active

Product features:

Rregullator i makinës të rrymës së alternuar
Tension [ V ] 12
Protocol LIN
Speed [ bps ] 19200 bps

Lista alternative (3)

Numri i referimit (10)

Përdorimët
AS-PL
DENSO