ARS0086S

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS0086S

EAN: 5902129082392

Brand new AS-PL Alternator Terminal cover

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Bosch

Product status: Active

Product features:

Mbulesat e morseterive të makinës të rrymës së alternuar
H.1 [ mm ] 25.40
W.1 [ mm ] 20.00
L.1 [ mm ] 13.50

Lista alternative (1)

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
BOSCH
FORD