ARS3010

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar

AS index: ARS3010

EAN: 5901259498547

Brand new AS-PL Alternator terminal B+

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Morseteritë e makinës të rrymës së alternuar
L.1 [ mm ] 38.70
d. [ mm ] M8x1.25
b.1 [ mm ] 15.30

Numri i referimit (2)

Përdorimët
AS-PL
VALEO