ARS3017

Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar

AS index: ARS3017

EAN: 5902129004523

Brand new AS-PL Alternator stator mounting element

Product type: Të reja

STANDARD LINE

Producer: AS-PL

Replacement for: Valeo

Product status: Active

Product features:

Mbërthesat e bobinave të makinës së rrymës së alternuar
I.D.1 [ mm ] 5.30
H.1 [ mm ] 9.60
W.1 [ mm ] 12.00
L.1 [ mm ] 13.00

Numri i referimit (1)

Përdorimët
AS-PL
VALEO